AktualnościZakończenie roku szkolnego 2018/19

opublikowane: 20 cze 2019, 14:01 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 20 cze 2019, 14:07 ]


Wypoczynku nadszedł czas...


19 czerwca uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/19, które rozpoczęło się Mszą św. w kościele Św. Zofii celebrowaną przez ks. Damiana Płazę. Słowo wstępne wygłosił proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki. Po Mszy św. udaliśmy się za sztandarem szkoły na plac szkolny.

Uroczystość na placu szkolnym prowadził dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek. W swoim przemówieniu dokonał podsumowania pracy szkoły za miniony rok szkolny oraz osiągnięć uczniów w nauce.

Ważnym punktem uroczystości było podziękowanie uczniów za trud nauczania i wychowania dla Pani Haliny Przywara, która odchodzi na emeryturę. Pani Halinie jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Następnie wyróżnieni w nauce i zachowaniu uczniowie z rąk dyrekcji szkoły odbierali nagrody książkowe. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas po odbiór świadectw. Miłą niespodzianką były lody dla każdego ucznia ufundowane przez Radę Rodziców.

Ostatnie pożegnania, uściski, uśmiechy i  wszyscy uczniowie rozpoczęli upragniony czas wakacji.

Uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych wakacji oraz solidnego odpoczynku!


Zakończenie roku szkolnego


Podziękowania dla Pani Haliny Przywara

opublikowane: 20 cze 2019, 13:11 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Serdeczne podziękowania 
dla Pani Haliny Przywara

Nie, nic się nie kończy:

nie kończy się niebo,

nie kończy się ziemia…

Najlepsze dopiero przed nami.


W ostatni dzień roku szkolnego 2018/19 dziękowaliśmy Pani Halinie Przywara za wiele lat pracy w naszej szkole na stanowisku nauczyciela chemii i matematyki. Pani Halina przechodzi na zasłużoną emeryturę. Zakończenie pracy zawodowej to niezwykle doniosły moment w życiu każdego nauczyciela. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań.

Za wieloletnią pracę, wysiłek i trud wychowawczy, za serce życzliwe dla wszystkich podziękowania składali uczniowie i nauczyciele.


Droga Pani Halino!

 

Serdecznie dziękujemy za opiekę, nauczanie i wychowanie. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie lata wspólnie spędzone, za przekazywanie nam wiedzy, wskazywanie perspektyw, darzenie sympatią, wspieranie w trudnych chwilach. Zawsze będziemy powracać do wspólnie spędzonych lat.

Uczniowie

 

Dziękujemy za wszystkie lata pracy spędzone z Panią. Za pracowitość, wytrwałość, cierpliwość, wkład w funkcjonowanie naszej szkoły. Każdego dnia będziemy miło Panią wspominać. Są takie osoby, które raz poznane, zawsze już będą pamiętane!

Życzymy wiele odwagi i siły w nowej życiowej roli. Niech życie stanie się pełne zrealizowanych planów i nowych marzeń.

Wszystkiego dobrego na emeryturze!!!

Rada Pedagogiczna i Dyrekcja


Pożegnanie klas 8 i 3 gimnazjum

opublikowane: 19 cze 2019, 13:04 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

105 uczniów ukończyło 
w tym roku naszą szkołę

W tym roku przeżywaliśmy historyczne chwile – mury naszej szkoły opuszczały dwa roczniki – uczniowie klas ósmych zreformowanej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ostatni rocznik gimnazjalistów. Do grona naszych absolwentów dołączyło łącznie 105 uczniów.  Są to wychowankowie Pana Andrzeja Połcia (8a), Pani Lidii Łaś (8b), Pani Małgorzaty Molendowicz (3a gim) i Pani Ewy Podobińskiej (3b gim).

Uroczystość pożegnalna odbyła się 18 czerwca 2019 roku na hali sportowej. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci, uczniowie klas siódmych, dyrekcja szkoły, nauczyciele i katecheci oraz rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Proboszcz Parafii Bobowa ks. Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Rafał Dąga. 

W części oficjalnej dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek dokonał krótkiego podsumowania osiągnięć uczniów kończących szkołę wspominając o wynikach konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych oraz o wynikach egzaminów. Następnie głos zabrała Pani Zdzisława Iwaniec, która przekazała absolwentom życzenia od  Burmistrza Bobowej. Absolwenci przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. 

Dyrekcja wręczyła nagrody książkowe wyróżnionym uczniom oraz listy gratulacyjne i pochwalne zasłużonym rodzicom. Panie wychowawczynie klas trzecich gimnazjum chcąc uhonorować ostatni rocznik gimnazjalistów wręczyły wszystkim swoim podopiecznym symboliczne medale ukończenia gimnazjum.

W dalszej części uroczystości tzw. nieoficjalnej uczniowie klas siódmych słowami piosenek pożegnali swoich kolegów i koleżanki ze starszych klas. Absolwenci zaś dziękowali swoim nauczycielom za trud nauczania i wychowania słowami wierszy pełnych żartów i humoru. Dopełnieniem podziękowań stały się kwiaty.

Uroczystość zakończyła się pokazem slajdów z czasów szkolnych i nie tylko…


Pożegnanie klas 8 i 3 gimnazjum


„Konkurs – Ja za 20 lat”

opublikowane: 19 cze 2019, 04:40 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

„Konkurs – Ja za 20 lat”

W ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł” uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne lub literackie na konkurs plastyczno-literacki „Ja za 20 lat”. W swoich pracach prezentowali własne plany na przyszłość, sposób, w jaki te plany chcą osiągnąć oraz siebie za 20 lat. 

Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Z naszej szkoły wysłano na konkurs ponad 50 prac. Nad przygotowaniem prac konkursowych czuwali nauczyciele języka polskiego i plastyki.

Prace należało wysłać do 30 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia 2019 r. 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.trzezwyumysl.pl

Nagrody zostaną wysłane do samorządów we wrześniu 2019 r. 
Wycieczka kolędników misyjnych

opublikowane: 14 cze 2019, 23:18 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Zwiedzamy sądeckie ogrody i parki

Ponad 80-osobowa grupa kolędników misyjnych z parafii Bobowa wyruszyła dnia 12 czerwca 2019 r. na wycieczkę do uzdrowiskowej miejscowości Muszyna oraz Skrudziny (koło Starego Sącza).

W Muszynie zwiedzaliśmy Ogrody zmysłów (sensoryczne) i Ogrody Biblijne.

Ogrody zmysłów zlokalizowane są na niewielkim wzniesieniu, skąd rozpościera się przepiękny widok na Dolinę Popradu oraz uzdrowisko. Z tego miejsca podziwialiśmy widoczne w oddali, ośnieżone szczyty Tatr, co było dla nas lekiem w tak upalny dzień. Spacerowaliśmy parkowymi alejkami zwiedzając kolejno strefę: zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, dotykową i smakową. W poszczególnych strefach podziwialiśmy kwiatowe kompozycje, rozpoznawaliśmy zapachy roślin, wsłuchiwaliśmy się w delikatny szum drzew, świergot ptaków, szmer wody płynącej w strumieniu, rozkoszowaliśmy się smakami owoców albo po prostu odpoczywaliśmy na łonie przyrody. Niektórzy zażyli nawet kąpieli w sztucznym stawie.

Następnie udaliśmy się do Ogrodów Biblijnych położonych przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie. Powstało tam pięć ogrodów: historii zbawienia, krajobrazów biblijnych, nauki proroków, dziecięcy Ogród Biblijny i Ogród Zakochanych. Zwiedzaliśmy je z przewodnikiem przypominając sobie biblijne historie oraz rozpoznając gatunki rodzimych i biblijnych roślin. W Ogrodach Biblijnych mieliśmy czas na zabawę, medytację i modlitwę.

Trzecim parkiem odwiedzanym przez nas tego dnia był Rodzinny park rozrywki LABILAND w Skrudzinie, do którego pojechaliśmy autokarami. Tam czekała nas moc atrakcji. Zjeżdżaliśmy na linie, wspinaliśmy się po ścianie wspinaczkowej, skakaliśmy na trampolinie, graliśmy w bilard nożny, plenerowe kręgle i kule klasyczne, gigantyczne szachy czy szukaliśmy wyjścia z labiryntu, od którego pochodzi nazwa parku. A wszystko to na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów i niewielkiej rzeki. Aby nie brakło nam sił, posililiśmy się frytkami bądź kiełbaską z grilla. Ci, którzy potrzebowali spokoju, odpoczywali na leżakach na sztucznej plaży w pobliżu wodospadu. Spragnieni ochłody pluskali się w wodzie.

Na wycieczkę pojechali z nami nauczyciele: p. Lucyna Hartig, p. Jolanta Połeć, p. Maria Gryzło, p. Katarzyna Sowa i ks. Damian Płaza.

Ciekawe, gdzie pojedziemy w następnym roku?


Wycieczka kolędników misyjnych


Dożywianie - składanie wniosków

opublikowane: 14 cze 2019, 12:02 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

DOŻYWIANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o terminie składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2019 r.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 29 lipca 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

·        Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

·        W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

·        Decyzja z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

·        Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II i III kwartał 2019 r.

·        Oświadczenie  o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, itp.

·        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.

·        Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2019 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE


Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłków w szkole – 792,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie są wliczane do dochodu rodziny.

Apel ekologiczny

opublikowane: 14 cze 2019, 04:29 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Podsumowanie akcji

„Zbieramy zakrętki – dbamy o środowisko, 

w którym się wychowujemy i mieszkamy –

 pomagamy potrzebującym” 

przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19

w Szkole Podstawowej w Bobowej


W roku szkolnym 2018/19 zebrano łącznie 286 984 zakrętki plastikowe. W akcji uczestniczyło prawie 200 uczniów. Zakrętki zbieraliśmy dla dwóch niepełnosprawnych osób z naszej okolicy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Najwięcej zakrętek zebrała klasa 5a (25 565 sztuk), drugie miejsce wśród klas z pokaźnym wynikiem zajęła klasa 2b (24 716), a trzecie miejsce klasa 1a (21 224).

Indywidualnie najwięcej w szkole zebrali uczniowie:

1 miejsce – Nadia Rabenda kl. 2b (9 647)

2 miejsce – Gabriela Bogusz kl. 3b SP (8 955)

3 miejsce ex aequo – Iwona Połeć kl. 5a (8 000) oraz Agnieszka Połeć kl. 5a (8 000)

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczniom dziękujemy za udział w akcji i liczymy na aktywność w przyszłym roku.

Każdy uczeń uczestniczący w akcji otrzymał dyplom i upominek rzeczowy (przybory szkolne, zabawki).  Nagrody ufundowali: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bobowej oraz osoba niepełnosprawna, dla której zbieraliśmy zakrętki.

Na apelu podsumowującym w/w akcję wystąpiła klasa 6a, która zaprezentowała przedstawienie pt. „Ziemia – planeta ludzi” w reżyserii Pani Magdaleny Bogusz.

Apel ekologiczny odbył się 11 czerwca 2019 na hali sportowej, a uczniowie tego dnia przyszli do szkoły ubrani „na zielono”, aby podkreślić ekologiczne święto. Kilka słów na temat działań ekologicznych wygłosił dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek. 

W organizacji ekologicznej uroczystości uczestniczyli nauczyciele: Jolanta Połeć, Magdalena Bogusz i Anna Marczyk. 

Zgromadzenie całej społeczności szkolnej stało się okazją do wręczenia dyplomów, nagród i medali za osiągnięcia w następujących konkursach: ekologicznym (Powiatowy Konkurs Ekologiczny oraz „Meditest”),  języka angielskiego (Galileo),  pisanek wielkanocnych, matematycznym (Kangur) i sportowym. 

 

Apel ekologiczny


Dzień Matki kl. 2c

opublikowane: 14 cze 2019, 00:10 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 14 cze 2019, 00:10 ]


Kwiatek i wierszyk 
dla mamy

Uczniowie klasy 2c pod opieką wychowawczyni pani Doroty Rysiewicz przygotowali i zaprezentowali bardzo ładną część artystyczną dla swoich mam z okazji „Dnia Matki”. Dzieci tańczyły i recytowały wiersze. Dla mam zostały przygotowane konkursy z nagrodami.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością dyrektor szkoły pan Adam Urbanek, który wszystkim mamom złożył życzenia. Po części artystycznej wszyscy udali się na pyszne ciasteczko. Dzień Matki kl. 2c


Konkurs pierwszej pomocy

opublikowane: 10 cze 2019, 08:20 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w BobowejIV edycja Gminnego Konkursu 

„Pierwszej pomocy przedmedycznej”

dla uczniów szkół podstawowych


Dnia 6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” dla uczniów szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, który udostępnił tego dnia karetkę do celów dydaktycznych. 

Celem Konkursu było pogłębianie wśród uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i  życia, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Ratownicy medyczni Pan Mariusz Łaś i Pan Stanisław Domin opowiadali o swojej pracy, udzielali informacji na temat numerów alarmowych oraz wyposażenia karetki. Najmłodsze dzieci mogły zobaczyć pojazd ratowniczy od wewnątrz. Dla starszych uczniów ratownicy przygotowali prezentację z obsługi AED (urządzenia do resuscytacji).

Równolegle, na świetlicy szkolnej odbywał się Konkurs "Pierwsza Pomoc". Każda szkoła w gminie reprezentowana była przez dwóch uczniów. Uczestnicy konkursu najpierw zmierzyli się z testem teoretycznym, a później praktycznym - udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym i odpowiadali na pytania ratowników.

 

Wyniki konkursu

 

Klasyfikacja indywidualna:

1 miejsce – Aleksandra Śliwa (SP Bobowa)

2 miejsce – Mateusz Śliwa (SP Jankowa)

3 miejsce – Zuzanna Kopka (SP Bobowa)

 

Klasyfikacja szkół:

1 miejsce – SP Bobowa

2 miejsce SP Jankowa  

3 miejsce – SP Brzana

 

Dyrektor Szpitala w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz wspierając inicjatywę konkursu i edukacji w zakresie pierwszej pomocy w gminie Bobowa, ma nadzieję, że rozszerzy się ona na wszystkie gminy w powiecie gorlickim. Liczy na pomoc lokalnych samorządów w przeprowadzeniu eliminacji we wszystkich gminach i miastach powiatu gorlickiego. Jest to również okazja, aby promować trudny zawód lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego. Konkurs pierwszej pomocy


Lekkoatletyka

opublikowane: 7 cze 2019, 14:38 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 9 cze 2019, 12:40 ]

Chłopcy z SP Bobowa
wywalczyli srebro
Na stadionie w Gorlicach odbyły się zawody powiatowe w drużynowej lidze lekkoatletycznej. 

Chłopcy z SP Bobowa zajęli 2 miejsce zdobywając srebrne medale. 

Bobowianie punktowali w następujących konkurencjach: 

bieg 100 m Flądro Kamil, 300 m Gruca Kamil, 600 m Wojtaczka Kacper, 1000 m Prokop Aleksander i Szambelan Adam, pchnięcie kulą Cieśla Dawid i Fyda Jan, rzut oszczepem Ligęza Krystian i Job Dominik, skok w dal Podobiński Dawid i Lichoń Jakub, skok wzwyż Skupień Jakub, sztafeta 4x100.

Trener Popardowski PawełPowiatowe zawody lekkoatletyczne1-10 of 916