Pożegnanie klas III gimnazjum

opublikowane: przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w BobowejCoś się kończy, coś się zaczyna… 

Tego roku mury naszej szkoły opuści 49 absolwentów gimnazjum. Są to wychowankowie Pani Marty Michalik (IIIa) i Pana Jerzego Przywary (III b).

Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum odbyło się 19 czerwca 2018 roku na sali gimnastycznej. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum, ich młodsi koledzy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Proboszcz ks. Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Dąga. 

Na początku dyrektor szkoły Adam Urbanek dokonał krótkiego podsumowania osiągnięć uczniów kończących szkołę wspominając o wynikach egzaminów i konkursów, w których brali udział. Następnie głos zabrali zaproszeni goście życząc trzecioklasistom sukcesów w nauce w wybranych przez siebie szkołach oraz szczęścia w dalszym życiu.

Dyrektor Adam Urbanek i wicedyrektor Danuta Tarasek wręczyli nagrody książkowe wyróżnionym uczniom oraz listy gratulacyjne i pochwalne zasłużonym rodzicom. W części oficjalnej młodzież klas trzecich przekazała sztandar szkoły młodszym kolegom. 

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy Va zaprezentowali kabaret „Kopciuszek”, który zadedykowali trzecioklasistom, a uczniowie klas II gimnazjum udzielili im cennych rad na przyszłość.

Na koniec trzecioklasiści wręczyli dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za ich dydaktyczno-wychowawcze działania symboliczne kwiaty oraz zabawne, pamiątkowe nagany. Całości towarzyszyły piosenki w wykonaniu uczniów.  


Pożegnanie klas III gimnazjum.pptx


Informacja - Dożywianie dzieci

opublikowane: 19 cze 2018, 13:03 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Ośrodek Pomocy Społecznej  zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom  i opiekunom informacji na temat składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci na okres od września do grudnia 2018.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 16 lipca 2018 – 31 lipca 2018 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • ž        Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)            
  • ž        Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • ž        W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • ž        Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • ž        Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2018 r.
  • ž        Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • ž        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • ž        Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2018 r.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  BOBOWEJ  W   NIEPRZEKRACZALNYM

TERMINIE   od 16 lipca 2018 do 31 lipca 2018 r.

 

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE 

 

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny

 

 

Wycieczka kolędników misyjnych

opublikowane: 19 cze 2018, 12:55 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Na poważnie i na wesoło

18 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego kolędnicy misyjni ze Szkoły Podstawowej w Bobowej i Szkoły Podstawowej w Brzanie wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę o charakterze modlitewno-rozrywkowym.  Grupa kolędnicza liczyła ponad 130 uczniów, toteż podróżowaliśmy aż trzema autobusami.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie krakowskiego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, które pełni funkcje wotum dziękczynnego narodu polskiego za pontyfikat Karola Wojtyły. W Centrum Papieskim mieliśmy czas na podziwianie oryginalnej i symbolicznej mozaiki we wnętrzu kościoła górnego oraz krótką modlitwę.

Następnie udaliśmy się do największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze, aby tam oddać się szaleńczej, pełnej adrenaliny zabawie. Na odwiedzających czekała strefa dziecięca, familijna bądź ekstremalna – w zależności od wieku i upodobań. Zaś miłośnicy piłki nożnej mogli udać się do strefy kibica, by wspólnie przeżywać piłkarskie święto.

Dużym powodzeniem wśród uczestników naszej wycieczki cieszyły się przejażdżki wodne. Nikt nie narzekał na brak ekstremalnych doznań.

 

Wycieczka kolędników misyjnych.pptx


100-lecie odzyskania niepodległości

opublikowane: 18 cze 2018, 14:12 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Gwiazdy z zerówki

W niedzielę, 17 czerwca 2018 obchodziliśmy w Bobowej niebywałe święto – jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto zorganizowali: Burmistrz Bobowej, Przewodniczący Rady Miejskiej i Stowarzyszenie Gryf. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny celebrowaną przez ks. biskupa Leszka Leszkiewicza.

Po Mszy św. w uroczystym orszaku udaliśmy się na plac przy ZSO w Bobowej na dalszą część imprezy. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Reprezentacje młodzieży udały się na cmentarz, by złożyć wiązanki kwiatów na grobach poległych żołnierzy. Odśpiewano hymn państwowy.

Po hymnie uroczystość kontynuowano na scenie, gdzie też dużo się działo: przemawiali gospodarze i goście, występowali artyści, a wśród nich dzieci z naszej szkolnej zerówki.

Dzieci z klasy „0” grupa 5 przygotowane przez wychowawczynię Marię Ziomek przepięknie zatańczyły poloneza – nasz polski taniec narodowy oraz wyrecytowały dwa patriotyczne wiersze: „Kto ty jesteś? – Polak mały” i „Barwy ojczyste”. Swoim występem wzruszyły publiczność wywołując lawinę braw. 

Bezpośrednio po swoim występie dzieci wręczyły zaproszonym gościom balony w barwach biało-czerwonych, a potem wszyscy - niezależnie od wieku, dorośli i dzieci - na dany znak widowiskowo wypuścili balony ku niebu.

To nie jedyna ważna chwila dla zerówkowiczów. Dzieciaki wystąpiły ponownie w tańcu hiszpańskim tuż przed gwiazdą wieczoru, którą był zespół Łzy. I po raz kolejny bardzo efektownie zatańczyły skradając serca widowni.

Naszych uczniów widać było też i poza sceną. Starsze dziewczęta ubrane w piękne pogórzańskie stroje służyły gościom i publiczności – rozdawały kotyliony, baloniki czy prospekty.

Impreza zakończyła się pokazem fajerwerków w kolorze biało-czerwonym. 


100-lecie niepodległości.pptx


Apel ekologiczny

opublikowane: 16 cze 2018, 02:23 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 16 cze 2018, 02:29 ]Podsumowanie działań

proekologicznych

w SP Bobowa 

za rok szkolny 2017/18

 


Dnia 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej odbył się apel ekologiczny podsumowujący całoroczne działania szkoły na rzecz ochrony środowiska. 


Proekologiczne działania szkoły w roku szkolnym 2017/18:

- prelekcje na temat selektywnej zbiórki surowców wtórnych

- zagospodarowywanie odpadów

- oszczędzanie wody i energii

- informowanie o zakazie spalania śmieci i  wypalania traw

- nasadzanie drzew i krzewów

- pielęgnowanie roślin w szkole i wokół szkoły

- pomoc zwierzętom w czasie zimy

- wizyta w schronisku dla psów

- dbanie o czystość i porządek w salach lekcyjnych

- promowanie zdrowego odżywiania się oraz życia bez papierosów i innych używek

- zdobycie 2 miejsca w województwie w „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia” (Szymon Kędzierski kl. 3b gim)

- organizowanie konkursów ekologicznych i udział w tych konkursach

- zdobycie 1 miejsca w powiecie w „Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla gimnazjalistów” (Gabriela Magiera kl. 2b gim)

- opracowywanie referatów i prezentacji dotyczących stanu środowiska i jego ochrony (lekcje biologii i przyrody)

- pozyskiwanie nowych członków Ligi Ochrony Przyrody, która w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia

- opracowywanie ekologicznych gazetek ściennych (członkowie LOP-u)

- dokumentowanie proekologicznych działań w „Kronice LOP-u”

- zbiórka zakrętek plastikowych i baterii

 

Podsumowanie akcji zbiórki zakrętek plastikowych za rok szkolny 2017/18

 

W roku szkolnym 2017/18 zebrano łącznie 279 582 zakrętki plastikowe. W akcji uczestniczyło 195 uczniów. Zakrętki zostały przekazane dla niepełnosprawnych osób (Rafał Babicz i Michał Drozd) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Najwięcej w szkole zebrali uczniowie:

1 miejsce – Zofia Dąga  (7780) kl. 3a SP wych. M. Janus

2 miejsce – Gabriel Łoś  (6845) kl. 3a SP wych. M. Janus

3 miejsce – Michał Podobiński (6730) kl. 3a SP wych. M. Janus

 

Każdy uczeń uczestniczący w akcji otrzymał dyplom i upominek rzeczowy (przybory szkolne, zabawki).  Nagrody ufundował Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bobowej, a wręczyli: Dyrektor Szkoły Adam Urbanek i Wicedyrektor Danuta Tarasek.

                                                             

                                                                Apel ekologiczny

Na apelu ekologicznym wystąpiła klasa 5a, która zaprezentowała 2 przedstawienia. Pierwsze to „Dziady ekologiczne czyli rzecz o recyklingu” (opiekun Magdalena Bogusz), a drugie to „Kopciuszek na wesoło” (opiekunowie Lidia Łaś i Dariusz Włodarz). 

Uczniowie tego dnia przyszli do szkoły ubrani „na zielono”, aby podkreślić ekologiczne święto. 

Zgromadzenie całej społeczności szkolnej stało się okazją do wręczenia dyplomów, nagród i pucharów za osiągnięcia w następujących konkursach: plastycznym (Mój Las), języka angielskiego (Galileo), matematycznym (Kangur), sportowych i  za wolontariat. 

W organizacji ekologicznej uroczystości uczestniczyli nauczyciele: Jolanta Połeć, Magdalena Bogusz, Tomasz Skórski, Halina Przywara.

 

 

Apel ekologiczny.pptx

Dzień Matki klas III SP

opublikowane: 16 cze 2018, 01:43 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Dzień Matki klas III SP


"Usiądź mamo przy mnie blisko

i posłuchaj tych słów,

Ty z pewnością znasz to wszystko,

jednak powiem to znów..."

 

Dnia 13 czerwca 2018 r. słowami tej pięknej piosenki dzieci z klas IIIa, IIIb i IIIc przywitały swoje mamy na specjalnie przygotowanej dla nich akademii z okazji Dnia Mamy. Uroczystość odbyła się w pięknej scenerii, którą zrobili uczniowie. 

Zaśpiewali swoim mamom piosenki, wyrecytowali wiersze, a na koniec wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. 

Uroczystość uświetnił swą obecnością pan dyrektor Adam Urbanek, który złożył życzenia mamom z okazji ich święta i pogratulował występu ich dzieci.

 


Dzień Matki klas III.pptx

Zdjęcia: Rodzice

Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

opublikowane: 16 cze 2018, 01:17 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 16 cze 2018, 01:21 ]

Nasi uczniowie zajęli 1 i 2 miejsce

5 czerwca - w Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Szkole Podstawowej w Jankowej odbył się VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla klas II  i III  szkoły podstawowej pod hasłem „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z sześciu szkół naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych. 

Po napisaniu testu wraz z panem leśniczym spacerowali ścieżką przyrodniczą znajdującą się wokół szkoły poznając otaczającą ich przyrodę. Po spacerze, w szkole obejrzeli przedstawienie pt. „Jesteś tym, co jesz” w wykonaniu uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej zajęli w tym konkursie wysokie miejsca:

Kategoria: klasy II

2 miejsce  - Ignacy Szura kl. 2b (opiekun Dorota Fryczek)

Kategoria: klasy III

1 miejsce – Tomasz Ryzner kl. 3c (opiekun Dorota Gorgosz)

Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Wycieczka kl. 5c

opublikowane: 13 cze 2018, 10:08 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Wycieczka do 
Nowego Sącza

13 czerwca 2018 r. klasa 5c wybrała się na wycieczkę do Nowego Sącza, aby poznać atrakcje rodzimego miejsca w myśl przysłowia "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie".

Cele wycieczki to integracja zespołu klasowego, aktywny wypoczynek, rozrywka, dobra zabawa oraz poznanie historii i rękodzieła swojego regionu.

Program wycieczki:

1.       Zabawa połączona z aktywnością fizyczną w Parku Trampolin „Ninja Jump”

2.       Film „Kaczki z gęsiej paczki” w kinie Helios

3.       Posiłek w McDonalds

4.       Zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu i Miasteczka Galicyjskiego

Opiekunowie wycieczki: Pani Patrycja Kuk i Pani Jolanta Połeć.


Wycieczka kl. 5c.pptx


Wycieczka kl. "0" gr. III

opublikowane: 12 cze 2018, 13:55 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w BobowejZ wizytą w "Małym Robinsonie"

12.06.2018 r. dzieci z klasy 0 grupa III wraz z wychowawcą Panią Justyną Urbanek i Panią Marzeną Tarasek oraz rodzicami udały się do Centrum Zabaw Dziecięcych "Mały Robinson" w Gorlicach. Miejsce to jest idealne do zabawy i aktywnego spędzania czasu. 

Dzieci bardzo ochoczo brały udział w zabawie, nie spędzając ani chwili na odpoczynku. Przed opuszczeniem sali zabaw, na dzieci czekała jeszcze jedna atrakcja - rozbijanie kolorowej piniaty wypełnionej słodkościami. Czynność ta sprawiła im wiele frajdy i radości. 

Po dniu pełnym pozytywnych emocji wszyscy bezpiecznie wrócili do szkoły.


Mały Robinson.pptx


Przesyłka z Florydy

opublikowane: 12 cze 2018, 11:11 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


W podziękowaniu za zaproszenie

Ksiądz dr Kazimierz Ligęza z Florydy – nasz gość specjalny podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły przesłał dyrektorowi szkoły Panu Adamowi Urbankowi słowa podziękowania za zaproszenie na tę doniosłą uroczystość. Do listu dołączył kilka swoich publikacji popularno-naukowych, które ofiarował do biblioteki szkolnej.
Zachęcamy do wypożyczenia i przeczytania publikacji ks. dr Kazimierza Ligęzy, a są to: 

1. Święty Jan Chryzostom – ideał kaznodziei i katechety

2. Kościół na areopagu mediów 

3. Kościół na areopagu kultury

4. Kościół wobec nowej kultury mediów 

5. Kościół a świat reklamy 

Życzymy miłej lektury, a księdzu serdecznie dziękujemy za ten dar.


 

1-10 of 774