Aktualności‎ > ‎

Zebranie z rodzicami

opublikowane: 26 wrz 2014, 08:17 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Zebranie z rodzicami

We wtorek 23 września 2014 r. na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbyło się pierwsze ogólne zebranie z rodzicami. Zebraniu przewodniczył dyrektor szkoły Adam Urbanek, a towarzyszyli mu: z-ca dyrektora Danuta Tarasek, reprezentantka Rady Rodziców Zofia Tubek, dyrektor ZEAS-u Andrzej Sagan, sekretarz gminy Zdzisława Iwaniec i burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. 

Porządek zebrania:
a) prezentacja szkoły i jej działalności (udział uczniów w konkursach kuratoryjnych, uczestnictwo szkoły w programach  dodatkowych) - dyrektor szkoły Adam Urbanek;
b) prezentacja nowo utworzonej szkoły muzycznej - burmistrz Wacław Ligęza
c) prezentacja wyników uzyskanych przez uczniów w ubiegłym roku szkolnym w sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym - dyrektor ZEAS-u Andrzej Sagan;
d) prezentacja szkoły językowej zakładanej na terenie Bobowej.

Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe z wychowawcami w salach lekcyjnych. 

Zebranie z rodzicami