Aktualności‎ > ‎

Zebranie z rodzicami

opublikowane: 25 maj 2015, 07:28 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Zebranie z rodzicami

21 maja br. na sali gimnastycznej odbyło się kolejne zebranie ogólne z rodzicami, które składało się z dwóch części. 

W pierwszej części dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu Leszek Marek Misiewicz wygłosił wykład na temat trudności szkolnych występujących u uczniów oraz opinii i orzeczeń wydawanych przez PPP.

W drugiej części głos zabrał dyrektor szkoły Adam Urbanek, który poruszył następujące sprawy:
- spóźnienia uczniów
- lekceważenie obowiązków szkolnych
- zagrożenie oceną niedostateczną na koniec roku
- cyberprzemoc (umieszczanie zdjęć w internecie)
- nieusprawiedliwoine nieobecności
- kultura słowa 
- motywacja do nauki
- stypendium szkolne
- obiady z OPS-u
- terminowe regulowanie płatności za obiady za odpłatnością 
- podręczniki 
- rodzina 2 + 3  - karta rodziny - uprawnia do zniżek na różne wstępy
- pesel ucznia na legitymacji szkolnej potwierdzony pieczątką
- zwrot książek do biblioteki szkolnej i publicznej
- rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
- bezpieczeństwo na parkingu przy szkole (obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach).

Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe z wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych. 

Zebranie z rodzicami maj