Aktualności‎ > ‎

Zebranie z rodzicami

opublikowane: 3 paź 2015, 08:15 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 3 paź 2015, 08:21 ]


Zebranie z rodzicami

30 września br. odbyło się na sali gimnastycznej zebranie z rodzicami.

Przebieg zebrania:

Właścicielka szkoły językowej Magdalena Bienia-Antoniuk poinformowała o działalności szkoły językowej na terenie Bobowej oraz opłatach za naukę.

Burmistrz Wacław Ligęza zabrał głos w sprawie stołówki szkolnej, bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz edukacji. Zwrócił uwagę na fakt, iż w procesie nauczania ważne są trzy podmioty: uczeń, nauczyciel i rodzic.

Inspektor do spraw edukacji i sportu Andrzej Sagan przedstawił wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów na terenie naszej gminy za rok szkolny 2014/15 oraz gminny ranking szkół.

Dyrektor szkoły Adam Urbanek przedstawił olimpijczyków z zeszłego roku szkolnego oraz Edukacyjną Wartość Dodaną naszego gimnazjum na tle gimnazjów sąsiadujących z Bobową (od Grybowa po Ciężkowice).

Poruszył sprawę bezpieczeństwa przy szkole. Przypomniał o zakazie parkowania na placu szkolnym od strony Orlika i placu zabaw. Rodzice mogą parkować za starą salą gimnastyczną, za nową halą sportową oraz na parkingu przy ul. Stawowej.  Poinformował o obowiązku odprowadzania najmłodszych dzieci do szkoły, noszeniu elementów odblaskowych, zasadach bezpiecznego dowożenia dzieci do szkoły (foteliki, odpowiednia liczba osób w samochodzie, ograniczenie szybkości w okolicach szkoły).

Zaznaczył, że ubezpieczenie wynosi 38 zł i jest dobrowolne, chociaż większość rodziców dzieci ubezpiecza. Dyrektor pozyskał od firmy PZU 5700 zł, które przeznaczył  na rozbudowę monitoringu oraz 2100 zł, które przeznaczy na remont szatni. Poinformował, że w czasie wakacji pomalowano kilka klas lekcyjnych i korytarzy.

Podkreślił, że sprawa nieodpłatnych podręczników dla uczniów klas I, II, IV SP i I GIM została w 100% załatwiona w terminie. Poinformował, że świetlica szkolna od października br. działa od 7.00 do 16.00.

Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców Anna Kopka przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny oraz zaprezentowała nowy zarząd.

Na koniec dyrektor szkoły Adam Urbanek poruszył sprawy wychowawcze:

- poszanowanie sprzętu szkolnego - meble, pomoce naukowe, łazienki

- zmiana obuwia, worki na buty, zamykanie szatni

- wychowanie dziecka poprzez przykład rodziców – formy grzecznościowe, kłanianie się

- rozmowy rodziców z dziećmi na temat nauki, szkoły

- częsty kontakt rodziców z wychowawcą

- spóźnianie się na lekcje

- cyberprzemoc

- dopalacze

Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe z wychowawcami. 

Zebranie z rodzicamiIX