Diament

DIAMENT


    W naszej szkole mieści się Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ). Uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z gmin Bobowa i Korzenna spotykają się raz w miesiącu w sobotę na zajęciach języka angielskiego i matematyki w ramach projektu DIAMENT.
    Projekt organizowany jest przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.

    Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Pozaszkolne zajęcia dla uczniów realizowane są przez kolejne dwa lata szkolne 2010/11 i 2011/12. Uczniowie zostali zakwalifikowani na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem opracowanych przez specjalistów testów diagnostycznych.

W POWOZie w naszej szkole uczniowie pracują w czterech grupach:
  • szkoła podstawowa klasy 4- 6:
            - język angielski - prowadzący zajęcia mgr Sylwester Szczepanek
            - matematyka - prowadzący zajęcia mgr Dariusz Włodarz
  • gimnazjum:
            - język angielski - prowadząca zajęcia mgr Marta Michalik
            - matematyka - prowadząca zajęcia mgr Danuta Tarasek