Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Od kwietnia 2012 w szkole podstawowej w klasach I-III realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
W projekcie bierze udział 58 uczniów (32 chłopców i 26 dziewczynek).
Dzieci zostały zakwalifikowane do następujących zajęć:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych.

Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia, na których mogą się wiele nauczyć i rozwijać swoje zainteresowania.