Siatkówka bawi, uczy i wychowuje

    "Siatkówka bawi, uczy i wychowuje"


    Od czerwca do grudnia 2011 r. w naszej szkole realizowany był projekt FIO "Siatkówka bawi, uczy i wychowuje". Projekt ten skierowany był do wszystkich zainteresowanych piłką siatkową. Mogli w nim brać udział wszyscy, nie tylko uczniowie trenujący siatkówkę w klubach, ale również uczniowie słabsi motorycznie i technicznie.

Utworzone zostały 4 grupy piłki siatkowej:
 • grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej (20 uczennic) - opiekun Marta Niepsuj
 • grupa chłopców ze szkoły podstawowej (20 uczniów) - opiekun Iwona Ćwikła
 • grupa dziewcząt z gimnazjum (20 uczennic) - opiekun Jadwiga Wiejaczka
 • grupa chłopców z gimnazjum (20 uczniów) - opiekun Paweł Popardowski.
W ramach projektu odbywały się zajęcia rekreacyjne, na których uczniowie "bawili się" rozgrywając turnieje piłki siatkowej.

Cele projektu:
 • zachęcanie uczniów do aktywności ruchowej służącej zdrowiu i sprawności,
 • rozwijanie sportowych zainteresowań,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu,
 • doskonalenie umiejętności techniczno - taktycznych gier zespołowych,
 • pogłębianie wiedzy odnoście przepisów gry, sędziowania,
 • nabycie umiejętności czerpania radości i przyjemności z aktywności ruchowej, 
 • wykształcenie nawyków do systematycznego uprawiania aktywności fizycznej,
 • poprawa poczucia własnej wartości,
 • nabycie umiejętności panowania nad emocjami i dbania o właściwą kulturę słowa,
 • nabycie odruchu uczciwości (przyznanie się do popełnionego błędu w grze),
 • umiejętność wygrywania i przegrywania,
 • wdrożenie do systematyczności, obowiązkowości,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej.