"Żyjesz lokalnie, działasz globalnie"Projekt „Żyjesz lokalnie działasz globalnie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczony dla uczniów klas I–II Gimnazjum w Bobowej.

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy i umiejętności  w zakresie orientacji zawodowej, w tym językowej oraz społecznej i medialnej uczniów Gimnazjum  w Bobowej.

Czas realizacji projektu: rok szkolny 2012/2013


Miejsce: Gimnazjum w Bobowej

Materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu: laptop, rzutnik multimedialny, aparat cyfrowy, słowniki, programy  multimedialne/ zostają do dyspozycji szkoły/

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach szkoleniowych z  tematów:

v  Rynek pracy i doradztwo zawodowe

v  Edukacja medialna i technologia informacyjna

v  Język angielski w mowie i piśmie

W ramach zaplanowanych  działań  uczniowie:

v  Projektują własną, zawodową przyszłość

v  Poznają rynek  lokalnych mediów

v  Uczą się korzystać z dóbr kultury masowej

v  Doskonalą umiejętności językowe


Dzięki wsparciu otrzymanemu w trakcie trwania projektu uczniowie zyskali:

v  Materiały dydaktyczne

v  Wyjazdy studyjne

v  Wyżywienie i upominki

v  Ciekawe doświadczenia


Kadra projektu: D. Włodarz, L Łaś, E. Podobińska, M. Molendowicz, M. Michalik, S. Szczepanek

Autor projektu   Lidia Łaś