"I ty osiągniesz sukces"


„I ty osiągniesz sukces

Od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku trwał w naszej szkole nowy projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS pod nazwą „I ty osiągniesz sukces”. Realizatorem projektu był MKS Podkarpacie Bobowa dla Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej. Projekt przewidywał 4 rodzaje zajęć przeznaczonych dla 5 i 6 klas szkoły podstawowej. Były to: Przyjazna matematyka, Przedsiębiorczość na co dzień, Profilaktyka przez teatr i Edukacja społeczna i obywatelska.

W projekcie wzięło udział 40 uczniów, podzielonych na grupy po 8 osób. Dla uczestników były przewidziane zajęcia z w/w tematów, darmowe wyjazdy studyjne, materiały szkoleniowe, prezenty i upominki. Rekrutacja do projektu odbyła się przy współpracy z wychowawcami wymienionych klas. Dzięki pozyskaniu 50 tysięcy zł – czyli dofinansowania przewidzianego na projekt, szkoła  zakupiła sprzęt w postaci laptopa, kamery, matematycznych pomocy naukowych. Zakupione zostały stroje dla potrzeb szkolnego teatru oraz multimedialne gry dydaktyczne

W ramach wyjazdów studyjnych z zadania przedsiębiorczość uczniowie skorzystali z wyjazdu do przedsiębiorstwa „FAKRO" w Nowym Sączu. Tu poznali specyfikę pracy w makroprzedsiębiorstwie, obserwowali doświadczenia w specjalnym laboratorium doświadczalnym. Dzięki uprzejmości dyrektora Banku Spółdzielczego w Bobowej, pani Wiesławy Włodarz, uczestnicy projektu mieli okazję poznać pracę bankowców „od kuchni”. Dowiedzieli się, jak można pomnażać kapitał, jak korzystnie lokować oszczędności. Uczniowie zostali bardzo gościnnie przyjęci w Urzędzie Miejskim w Bobowej, gdzie w trakcie wykładu pani sekretarz Zdzisławy Iwaniec dowiedzieli się, jakie są kompetencje urzędu i urzędników szczebla gminnego. Otrzymali konkretne instrukcje, jak załatwić sprawy w gminie. Kolejny wyjazd studyjny dotyczył zadania „Świadomość społeczna i obywatelska". Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić siedzibę Starostwa Powiatowego w Gorlicach i wysłuchać wykładu o kompetencjach samorządu lokalnego. Równie ciekawy był pobyt w Sądzie Rejonowym w Gorlicach. Tu uczniowie poznali specyfikę pracy przedstawicieli władzy sądowniczej, zyskali wiedzę o konsekwencjach związanych z łamaniem prawa oraz o prawach i obowiązkach obywateli. Wyjazd zorganizował dyrektor i radny powiatowy - Adam Urbanek. 

Odwiedziliśmy również naszą lokalną firmę „Ostoja” w Bobowej, gdzie pan Marcin Szczepanek opowiedział, jak się realizuje marzenia o własnym biznesie. Przypomniał, że firma to nie tylko praca, musi być jeszcze pasja i chęć do rozwoju. Byliśmy także z wizytą w zakładzie Wiśniowski w Nowym Sączu, ta firma to perła wśród producentów z naszej okolicy. Grupa założyła  szkolne kolo wolontariatu i pracuje w strukturach organizacji powiatowych. Dlatego nawiązaliśmy kontakt z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach, by profesjonalnie i odpowiedzialnie nieść pomoc potrzebującym. Na zajęciach teatralnych uczniowie ćwiczyli autoprezentację, techniki  mediacji i negocjacji, asertywność w sytuacjach zagrożenia. 

To już drugi projekt, który wygraliśmy w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wcześniej uczniowie uczestniczyli w projekcie „Żyjesz lokalnie-działasz globalnie” i  wysoko oceniali jakość prowadzenia zajęć, wycieczek i szkoleń. Zajęcia prowadzili nasi nauczyciele, którzy uczyli się zarządzania projektami UE przez pół roku w ramach „Akademii Funduszy Europejskich” i uzyskali certyfikaty międzynarodowe IPMA honorowane przez instytucje polskie i europejskie. Autorem projektu była  Lidia  Łaś.